Aanbod - Eerste graad

Profiel van de leerling

 • Je hebt een goede basis voor wiskunde en wetenschappen.
 • Je hebt meer dan matige belangstelling voor techniek en technologie.
 • Je werkt graag nauwkeurig.
 • Je hebt doorzettingsvermogen en studie-ijver.

Wij bieden:

 • Een programma met extra wiskunde, wetenschappen, techniek en ICT.
 • Uitdagende en innovatieve projecten.
 • Mogelijkheid tot remediëring of verdieping.
 • In ons FABLAB oefen je je praktische en theoretische skills.

Wij vragen:

 • Meer dan gemiddelde schoolresultaten.
 • Een goede studiehouding.
 • Positief staan tegenover wiskunde, ICT en techniek.
Opgelet: Interesse in games is niet hetzelfde als interesse in ICT.

Lessentabel

Algemeen 27 uren    
AV Aardrijkskunde 1 UUR
AV Frans 4 UUR
AV Geschiedenis 2 UUR
AV Godsdienst/N.C. Zedenleer 2 UUR
AV ICT / AV Economie + STEM 1 UUR
AV Lichamelijke opvoeding 2 UUR
AV Muzikale opvoeding 1 UUR
AV Nederlands 4 UUR
AV Plastische opvoeding 1 UUR
AV Natuurwetenschappen + STEM 3 UUR
AV Wiskunde + STEM 4 UUR
AV Techniek + STEM 2 UUR

Differentiatie 5 uren
AV Engels 1 UUR
Project STEM Wetenschappen 3 UUR
Remediëring + verdieping 1 UUR

 Totaal 32 uren 

Profiel van de leerling

 • Je hebt een gezonde technische interesse.
 • Je hebt een uitgesproken belangstelling voor techniek en doe-opdrachten.
 • Je hebt doorzettingsvermogen en je bent technisch weetgierig.

Wij bieden:

 • Een programma met extra STEM-technieken.
 • Uitdagende en innovatieve projecten.
 • Mogelijkheid tot remediëring of verdieping.
 • In onze makerspace studeer je en tegelijk oefen je je praktische skills.

Wij vragen:

 • Gemiddelde schoolresultaten.
 • Daadkracht.
 • Positief staan tegenover uitdagingen.

Lessentabel

Algemeen 27 uren    
AV Aardrijkskunde 1 UUR
AV Frans 4 UUR
AV Geschiedenis 2 UUR
AV Godsdienst/N.C. Zedenleer 2 UUR
AV ICT / AV Economie + STEM 1 UUR
AV Lichamelijke opvoeding 2 UUR
AV Muzikale opvoeding 1 UUR
AV Nederlands 4 UUR
AV Plastische opvoeding 1 UUR
AV Natuurwetenschappen + STEM 3 UUR
AV Wiskunde + STEM 4 UUR
AV Techniek + STEM 2 UUR

Differentiatie 5 uren
AV Engels 1 UUR
Project STEM Techniek 3 UUR
Remediëring + verdieping 1 UUR

 Totaal 32 uren 

Profiel van de leerling

 • Je houdt van techniek.
 • Je hebt een goede handvaardigheid.
 • Je werkt graag in het atelier.
 • Je hebt geen getuigschrift basisonderwijs.
 • Je bent of wordt twaalf jaar.
 • Leerlingen uit het BLO kunnen terecht in 1B.

Lessentabel

Algemeen 27 uren    
AV Aardrijkskunde 1 UUR
AV Frans 1 UUR
AV Geschiedenis 1 UUR
AV Godsdienst/N.C. Zedenleer 2 UUR
AV Lichamelijke opvoeding 2 UUR
AV Muzikale opvoeding 1 UUR
AV Nederlands 4 UUR
AV Plastische opvoeding 1 UUR
AV Natuurwetenschappen + STEM 3 UUR
AV Wiskunde + STEM 4 UUR
TV Techniek + STEM 6 UUR
AV ICT / AV Economie 1 UUR

Differentiatie 5 uren
AV Informatica 1 UUR
Project STEM 3 UUR
Remediëring + verdieping 1 UUR

 Totaal 32 uren 

Profiel van de leerling

 • Je bent geslaagd in het eerste leerjaar A.
 • Je hebt een voldoende sterk analytisch vermogen en sterke aanleg voor wiskunde om de theoretische basiskennis te verwerven.
 • Je hebt ruime belangstelling voor wetenschappen en deze is wiskundig onderbouwd.

Omschrijving:

 • De basisoptie Industriële Wetenschappen behoort tot de meer theoretisch gerichte opties in het tweede leerjaar.
 • Hier maak je voor het eerst kennis met de industriële technologie. Je leert meerdere grondstoffen kennen en gereedschappen gebruiken. Je past de theorie toe in de praktijk via het vak realisatietechnieken.
 • Je leert de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van een aantal materialen en technologische producten kennen.

Lessentabel

Algemeen 26 uren    
AV Aardrijkskunde 1 UUR
AV Engels 2 UUR
AV Frans 3 UUR
AV Geschiedenis 2 UUR
AV Godsdienst/N.C. Zedenleer 2 UUR
AV Lichamelijke opvoeding 2 UUR
AV Natuurwetenschappen 2 UUR
AV Nederlands 5 UUR
AV Plastische opvoeding 1 UUR
AV Wiskunde 4 UUR
TV Techniek 2 UUR

Industriële Wetenschappen 8 uren
AV Wetenschappelijk werk 2 UUR
TV Elektriciteit 1 UUR
TV Mechanica 2 UUR
PV Praktische oefeningen elektriciteit 1 UUR
PV Praktische oefeningen mechanica 2 UUR

 Totaal 34 uren 

Profiel van de leerling

 • Je bent geslaagd in het eerste leerjaar A.
 • Je beschikt over een goede handvaardigheid en voldoende technische aanleg.
 • Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail om de praktijkoefeningen succesvol uit te voeren.
 • Je hebt belangstelling voor technologie en technieken, in het bijzonder in de sectoren mechanica en elektriciteit.

Omschrijving:

 • In deze optie maak je kennis met twee belangrijke domeinen van de technologie: mechanica (metaalbewerking) en elektriciteit. Je probeert je kennis van grondstoffen en gereedschappen te gebruiken om allerlei gebruiksvoorwerpen te maken.
 • Je leert wat je kan doen met een aantal metalen (zink, staal, koper ...) en halffabrikaten (staven, platen, buizen, profielen, draad ...). Je leert ook de gereedschappen voor metaalbewerking kennen en gebruiken.
 • Je leert elektrische schakelingen en installaties kennen en op de juiste manier toepassen. Je maakt zelf tekenoefeningen. Zo leer je plannen en tekeningen lezen en begrijpen. In het vak 'realisatietechnieken / praktische oefeningen elektriciteit / mechanica' kun je het geleerde in de praktijk uitproberen en inoefenen.

Lessentabel

Algemeen 26 uren    
AV Aardrijkskunde 1 UUR
AV Engels 2 UUR
AV Frans 3 UUR
AV Geschiedenis 2 UUR
AV Godsdienst/N.C. Zedenleer 2 UUR
AV Lichamelijke opvoeding 2 UUR
AV Natuurwetenschappen 2 UUR
AV Nederlands 5 UUR
AV Plastische opvoeding 1 UUR
AV Wiskunde 4 UUR
TV Techniek 2 UUR

Mechanica/elektriciteit 8 uren
TV Elektriciteit 1 UUR
TV Mechanica 2 UUR
PV Praktische oefeningen elektriciteit 2 UUR
PV Praktische oefeningen mechanica 3 UUR

 Totaal 34 uren 

Profiel van de leerling

 • Je bent geslaagd in het eerste leerjaar A.
 • Je beschikt over een goede handvaardigheid en voldoende technische aanleg.
 • Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail om de praktijkoefeningen succesvol uit te voeren.
 • Je hebt belangstelling voor technologie en techniek, in het bijzonder in de sector hout en bouw.

Omschrijving:

 • Je maakt kennis met verschillende materialen en je leert een aantal handvaardigheden (zagen, boren, schaven, metsen, betegelen ...) en de passende gereedschappen veilig gebruiken en onderhouden.
 • Om iets stevig en nauwkeurig in elkaar te timmeren is een werktekening (een plan) nodig. Je leert de basistechnieken van technisch tekenen.
 • In het vak 'realisatietechnieken / praktische oefeningen bouw en hout' kun je de theoretische kennis inoefenen. Je maakt zelf een aantal werkstukken.

Lessentabel

Algemeen 26 uren    
AV Aardrijkskunde 1 UUR
AV Engels 2 UUR
AV Frans 3 UUR
AV Geschiedenis 2 UUR
AV Godsdienst/N.C. Zedenleer 2 UUR
AV Lichamelijke opvoeding 2 UUR
AV Natuurwetenschappen 2 UUR
AV Nederlands 5 UUR
AV Plastische opvoeding 1 UUR
AV Wiskunde 4 UUR
TV Techniek 2 UUR

Bouw- en houttechnieken 8 uren
PV Praktische oefeningen bouw 2 UUR
PV Praktische oefeningen hout 2 UUR
TV Bouw 2 UUR
TV Hout 2 UUR

 Totaal 34 uren 

Profiel van de leerling

 • Voorkennis is niet vereist.
 • Je beschikt over een goede handvaardigheid en voldoende technische aanleg.
 • Je bent gemotiveerd om zelf praktische vaardigheden te leren.
 • Je beschikt over een goede handvaardigheid en voldoende technische aanleg.
 • Je werkt nauwkeurig en hebt oog voor detail om de praktijkoefeningen succesvol uit te voeren.

Omschrijving:

 • Het tweede jaar B wordt offcieel het beroepsvoorbereidend leerjaar genoemd. Het bereidt jou voor op een meer uitgesproken keuze in de tweede graad.
 • Het lessenpakket bestaat uit 16 lesuren algemene vakken (AV) en 18 uren optievakken (die bestaan uit praktijk- en technische vakken).
 • Je zal een basiskennis opbouwen inzake theoretische begrippen, meetinstrumenten, materialen en gereedschappen. In de praktijkvakken worden deze basistechnieken, werkmethodes en technisch tekenen aangeleerd.
 • Naast de technische vaardigheden zal ook de nodige aandacht besteed worden aan vakgerichte, noodzakelijke houdingen zoals kwaliteitsbewustzijn, verantwoordelijkheidszin, zin voor samenwerking, leergierigheid, welzijnsbewustzijn en milieubewustzijn.

En verder?

Lessentabel

Algemeen 16 uren    
AV Aardrijkskunde 1 UUR
AV Engels /
AV Frans 2 UUR
AV Geschiedenis 1 UUR
AV Godsdienst/N.C. Zedenleer 2 UUR
AV Lichamelijke opvoeding 3 UUR
AV Natuurwetenschappen 1 UUR
AV Nederlands 3 UUR
AV Plastische opvoeding 1 UUR
AV Wiskunde 2 UUR

18 uren
PV Praktische nijverheidstechnieken 6 UUR
PV Praktische oefeningen hout 3 UUR
PV Praktische oefeningen bouw 3 UUR
TV Nijverheidstechnieken 3 UUR
TV Bouw 2 UUR
TV Hout 1 UUR

 Totaal 34 uren