Se-n-Se

Profiel van de leerling

  • Je wordt aangetrokken door de wereld van techniek.
  • Je wenst je in één jaar verder te bekwamen in veel gevraagde onderhoudsdomeinen als montage en demontage, pneumatica, hydraulica, machinesystemen, CNC, CAD en automatisatie.
  • Je staat open voor een doorgedreven praktische samenwerking tussen school en bedrijfsleven tijdens deze opleiding. Bedrijfsbezoeken en samenwerking met bedrijven bieden een grote meerwaarde. Je bent bereid je binnen dit kader zelfstandig te verplaatsen.
  • Stages in het buitenland en bezoldigde stage behoren tot de mogelijkheden.

Omschrijving:

De richting Industriële Onderhoudstechnieken beoogt de beroepskwalificatie van onderhoudstechnici. Daarom moet je een ruime theoretische kennis hebben van mechanische constructies, mechanismen, mechanische elementen, pneumatica, hydraulica, industriële elektriciteit, vermogenselektronica, logische schakeltechnieken, meet- en regeltechnieken en automatiseringsprocessen.

Je leert ingrijpen in het proces en de software ervan beheren.

Tijdens werkplekleren en stage leer je meedraaien in een onderhoudsploeg en krijg je de kans om de facetten van onderhoud die je nog niet onder de knie hebt te leren kennen. Tegelijk krijg je de nodige routine in zaken waarvoor je al een sterke opleiding hebt genoten.

Lessentabel

34 uren
TV Mechanica / Elektromechanica 10 UUR
PV Mechanica / Elektromechanica 4 UUR
PV/TV Stage mechanica / Elektromechanica 8 UUR
TV Elektriciteit / elektromechanica 8 UUR
PV Elektriciteit / Elektromechanica 4 UUR

 Optievak bedrijfsbeheer (i.s.m. Het Perspectief) 

Profiel van de leerling

  • Je wordt aangetrokken door de wereld van techniek.
  • Je hebt een vooropleiding genoten met een mechanische, elektromechanische of elektrische invalshoek tso of bso.
  • Je beschikt over een goed praktisch-technisch inzicht.
  • Je wenst je in één jaar technisch verder te bekwamen in het uitgebreide domein van domotica, immotica, beveiliging (inbraak- en brandbeveiliging), toegangscontrole en camerabewaking, vermogenssturingen en aandrijfsystemen.
  • Je staat open voor een doorgedreven praktische samenwerking tussen school en bedrijfsleven tijdens deze opleiding. Bedrijfsbezoeken en samenwerking met bedrijven bieden een grote meerwaarde. Je bent bereid je binnen dit kader zelfstandig te verplaatsen.

Omschrijving:

Het Se-n-Se jaar heeft tot doel extra vaardigheden te verwerven om zelfstandig systemen te installeren, in bedrijf te stellen, te onderhouden en te herstellen.

Lessentabel

34 uren
TV Elektronica / elektriciteit beveiligingstechnieken 8 UUR
TV Elektriciteit / elektronica-automatische schakeltechnieken 10 UUR
TV Elektriciteit / elektronica-vermogensturing 4 UUR
TV Elektriciteit / elektronica toegepaste elektriciteit 4 UUR
PV/TV Elektriciteit / Elektronica stage 8 UUR

 Optievak bedrijfsbeheer (i.s.m. het Perspectief)